Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na základě návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018.

Správce osobních údajů: Ubytování - Jiřina Hájková, IČ: 13009010, 8. května 48, 787 01 Šumperk

Účel zpracování:

Ubytovací služby - právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma - jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné a není nutný souhlasu subjektu.

Rozsah zpracování nezbytně nutných osobních údajů subjektu:

Od tuzemských subjektů se zpracovávají následující údaje:

  • jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, kterému je ubytování  poskytnuto, (objednavateli) .
  • doba ubytování
  • telefonní nebo elektronický kontakt.

 

Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto:

  • jméno a příjmení ubytovaného cizince,
  • den, měsíc a rok narození,
  • státní občanství,
  • číslo cestovního dokladu,
  • počátek a konec ubytování.
  • telefonní nebo elektronický kontakt

Osobní údaje jsou zpracovány pouze k nezbytně nutným účelům vzniku smluvního vztahu dle občanského zákoníku  č. 89/2012 Sb.  (viz. Obecné nařízení GDPR č. 6. odst. 1 písm. c) V žádném případě nejsou osobní údaje poskytované třetím stranám nebo pro marketingové účely.  Údaje o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením. V elektronické formě adresa a telefonní a emailové kontakty jsou zabezpečeny heslem u správce osobních údajů.

Doba archivace: údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou nebo maximálně po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů do domovní knihy.

V Šumperku dne 2. 5. 2018 Jiřina Hájková